เกี่ยวกับเรา

ชื่อ นายกฤษฎา บุญศรี

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนพนัสพิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ชลบุรี ระยอง

52 หมู่ 6 ต.กุฏโง้ง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140